Implantaten

Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

De verwijzing

De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven. Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Wanneer worden implantaten toegepast?

Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:

 • Bij het ontbreken van een tand of kies.
 • Bij het ontbreken van meerder tanden en kiezen.
 • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen.

We beperken ons tot de bespreking van de laatste, bij het ontbreken van alle tanden en kiezen, omdat dit volledige betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten.

Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit zeker niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen. Ook wanneer u al lang een prothese draagt blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.

 • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren.
 • Het kaakbot moet gezond zijn.
 • Het tandvlees moet gezond zijn.
 • U moet gezond zijn.
 • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen.
 • Daarnaast is het succes percentage van implantaten bij niet rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

Welke mogelijkheden bestaan er?

Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:

 • Met drukknoppen.
 • Met magneten.
 • Met een steg, staafje tussen de implantaten.

Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door ons met u besproken worden.

Behandeling uitsluitend na
telefonische afspraak. 
Locatie Schagen

DE TANDPROTHETICUS

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van het kunstgebit. Daarvoor is hij niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid.

Lees verder..